Citymåleri i Malmö AB
City Fönster & Måleri


Leverantörer


Beckers

Alcro

Flügger

Nordsjö

Leif Arvidsson AB

Interiörlackering AB


Använd ROT-avdraget

ROT-avdraget är mycket lämpligt för måleri och tapetseringsarbeten eftersom ca 80-85% av den totala kostnaden är arbetskostnad.

Här är några av de viktigaste villkoren som skall vara uppfyllda för att få skattereduktion för ROT-arbete:

• Den som söker skattereduktion för ROT-arbete måste vara 18 år och skatteskyldig i Sverige.

• Du skall bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad.

• Det krävs att du äger bostaden. Det skall med andra ord vara småhus, bostadsrätt eller ägandelägenhet. Skattereduktion kan även fås för arbete som utförs i dina föräldras bostad om det är du som betalar arbetet.

• Det totala underlaget för skattereduktion av dessa arbeten får uppgå till högst 100.000 per person och beskattningsår, vilket innebär en skattereduktion på 50 000 kr.

• Den som utför arbetet måste ha F-skattesedel. Det har vi.

• Skattereduktionen gäller endast arbetskostnad, inte material.


Från den 1 juli 2009 är det fakturamodellen som gäller. Detta innebär att det är företaget som utfört arbetet som skall sköta det administrativa med att begära avdraget. Köparen som beställer arbeten skall faktureras hälften av arbetskostnaden inklusive moms. Den andra hälften betalas ut till utföraren från Skatteverket när arbetet har utförts och köparen betalt. Köparen får en så kallad preliminär skattereduktion. Den slutliga skattereduktionen skall köparen begära i självdeklarationen för det är han som har haft utgiften.

Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som berättigar till ROT-avdrag är specificerad.


Kunder


HSB

Skanska

Akademiska hus

Heimstaden

Öresundshuset

Contentus