Citymåleri i Malmö AB
City Fönster & Måleri


Leverantörer


Beckers

Alcro

Flügger

Nordsjö

Leif Arvidsson AB

Interiörlackering AB


Kvalitets- och miljöpolicy

Citymåleri tillämpar ett kvalitets- och miljösystem som tillsammans med personalens kompetens garanterar att vi levererar tjänster och produkter enligt uppgjorda avtal och kundernas förväntningar.

Kvalitets- och miljösystemet är utformat så att det leder till ständiga förbättringar av våra processer och rutiner samt att vårt utbud och kompetens ständigt utvecklas.

CityMåleri´s miljöpolicy är att använda och hantera material så att såväl personlig som yttre miljö påverkas så lite som möjligt genom kretsloppsagerande skall minimera förbrukning av naturens resurser.

Våra mål

Alla våra målare och all övrig personal är utbildad i Citymåleri´s kvalitets- och miljösystem. Detta är ett system som förenklar vårt kvalitetsarbete och vårt miljötänkande för att minimera vår avfallshantering och restavfall.

Materialval

Vid materialval och rådgivning till beställare beaktar vi, förutom pris och funktion även produktens miljöpåverkan. Val av produkter och hjälpmedel sker på ett sådant sätt att miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Citymåleri tillämpar även utbytesregeln vid materialval.

Varuinformation

Varuinformationsblad delges beställaren löpande för det material som används vid det aktuella projektet. Varuinformationsblad finns tillgängliga för våra målare.

Kunder


HSB

Skanska

Akademiska hus

Heimstaden

Öresundshuset

Contentus