Citymåleri i Malmö AB
City Fönster & Måleri


Leverantörer


Beckers

Alcro

Flügger

Nordsjö

Leif Arvidsson AB

Interiörlackering AB


Hantering av restprodukter och avfall

Skyddsplast, papp, karton och wellpapp

Förbrukad skyddsplast och papp samt kartong och wellpapp sorteras enligt arbetsplatsens källsorteringssystem om sådant finns. I annat fall sorteras skyddsplast för sig och papp för sig, för vidare transport till avdelningen eller direkt till återvinningsstation. Där läggs materialet i resp container eller behållare. Det förbrukade materialet går till återvinning eller förbränning.

Färgburkar

Penselurdragna burkar sorteras och skickas åter till materialleverantören som sedan ansvarar för återvinning. I de fall där tomburkar inte omhändertas av materialleverantör, sorteras plastburkar för sig och plåtburkar för sig. Plastburkar går till energiåtervinning och plåtburkar återvinns genom nedsmältning.

Färgrester

Torra färger av akrylatkaraktär kan gå vill värmeåtervinning eller deoponi.. Våta färgrester av akrylatkaraktär är enligt Naturvårdsverket inte farligt avfall och kan därför gå till deponi.

Torra färger av akrylatkaraktär med undantag för rostskyddsprodukter som kan innehålla stora mängder bly och zink, kan gå till värmeåtervinning eller deponi. Våta färgrester av typ lacknafta, thinner etx samt färgrester som innerhåller bly eller zink är att betrakta som farligt avfall (se nedan).

Farligt avfall

I de fall Citymåleri hanterar material som kan komma att klassas som farligt avfall då det ej förbrukats, görs en noggrann bedömning av materialåtgången innan arbetet påbörjas. Överblivet material som klassas som farligt avfall hanteras med försiktighet och i enlighet med gällande lagstiftning samt lokala föreskrifter. Arbetsledare tillser att farligt avfall omhändertas på rätt sätt. Avfallet lämnas till företag som är godkänt av Länsstyrelsen. Material som kan klassas som farligt avfall är t ex lacknafta, förtunning samt färgrester som innehåller bly eller zink.

Rengöring av verktyg

Antalet tillfällen då våra målare rengör verktygen i vatten reduceras så att belastning på avlopp blir så liten som möjligt. Rengöring av verktyg som använts i lacknaftabaserade produkter tvättas i största möjliga mån i grönsåpa. Om tvätt görs i lacknafta skall yttersta sparsamhet iakttagas.

Dokumentation

Miljö- och varudeklarationer delges beställaren löpande under projektets gång.

Kunder


HSB

Skanska

Akademiska hus

Heimstaden

Öresundshuset

Contentus