Citymåleri i Malmö AB
City Fönster & Måleri


Leverantörer


Beckers

Alcro

Flügger

Nordsjö

Leif Arvidsson AB

Interiörlackering AB


Kontrollplan

Kontrollplanen syftar till att styra och följa upp målningsarbeten att motsvara ställda krav.

• Avsyning innan start.

• Egenkontroll av kvalitetskritiska arbeten.

• Kontroll av arbetsmiljö.


Kontrollplan

Kontrollplanen beskriver vad som skall kontrolleras i det enskilda projektet enligt följande:

• Kvalitetskontroller som sker i alla projekt

• Kontroll av kvalitetskritiska arbeten

• Miljökontroll.

• Kontroll av arbetsmiljö


Arbetsorder

Arbetsorder är ett underlag som säkerställer att rätt arbetsmoment blir utfört baserat på kundens beställning. En arbetsorder kan utgöras av färdiga handlingar/beställningar rums- och målningsbeskrivning) som tillhandahålls av beställaren.

Om arbetsorder inte tillhandahållits av beställaren, upprättar vi den på vår blankett i 2 exemplar, en till hantverkaren som förtydligar vilka arbetsmoment som skall utföras och en till projektansvarig som underlag för fakturering och mätning.

Projektgenomgång med personal

Projektgenomgång med personal syftar till att informera personalen om förutsättningarna i det aktuella projektet. Projektgenomgång hålls med målare och annan inblandad personal vid start av större projekt.

Projektansvarig bedömer vad projektgenomgången med personalen skall innefatta. Följande skall dock alltid ingå:

• Orientering om måleriprojektet, kontraktets innehåll och kontaktpersonen på arbetsplatsen.

• Ansvar och befogenheter för lagbas och målare beträffande produktion, materialbeställningar, kontroll och mötesdeltagande.

• Hur man lämpligast skall skydda och försvara utrustning och material på arbetsplatsen.

• Alla föreskrifter som har med säkerhet och arbetsmiljö att göra.

• Vem som är samordningsansvarig (enl kap 7§ Arbetsmiljölagen).

Kunder


HSB

Skanska

Akademiska hus

Heimstaden

Öresundshuset

Contentus